Logo

Denizyolu Tehlikeli Mal Taşımacılığı Faaliyetleri Hakkında Duyuru


Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen denizyolu tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetleri 07.09.2020 tarih ve 50232 Bakanlık Olur’u ile Denizcilik Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
 
Bu kapsamda, Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi (TMUB), Tehlikeli Deniz Gözetim Hizmetleri, DBA Yetki Belgesi ve IMDG Kod Eğitimine ilişkin iş ve işlemlere https://denizcilik.uab.gov.tr  web adresi üzerinden erişim sağlanabilecektir.
Kamuoyuna duyurulur