e-Devlet Hizmetlerinin Kullanımına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı Duyurusu - - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

e-Devlet Hizmetlerinin Kullanımına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı Duyurusu

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında 01.09.2022 tarihinde kullanıma açılan;

 

Ø  TMGD İstihdam İşlemleri (TMGD Girişi)

Ø  TMGD İstihdam İşlemleri (Firma Girişi)

Ø  TMGD Atama İşlemleri

Ø  TMGDK İstihdam Yeri ve Sorumlu Atama İşlemleri (Tüzel Kişi)

Ø  TMGDK İstihdam Yeri ve Sorumlu Atama İşlemleri (Gerçek Kişi)     

 

5 yeni e-Devlet hizmetinin kullanımına ilişkin bilgilendirme dokümanı web sitemizde yayımlanmıştır.

 

Diğer taraftan, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları (TMGDK) tarafından bugüne kadar istihdam bildirimi yapılmış olanlar ile bundan sonra istihdamı yapılacak olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarına (TMGD) ait eksik olan bilgilerin (İstihdam yeri, Şube Sorumlusu veya Koordinatör, TMGDK Ortak vb.)  “TMGDK İstihdam Yeri ve Sorumlu Atama İşlemleri” hizmetine ilişkin bilgilendirme dokümanında yer alan adımlar takip edilerek en geç 01.10.2022 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Söz konusu tarih itibariyle bu bilgileri eksik olan TMGDK’ler tarafından yapılacak TMGD atamalarına izin verilmeyecek ve yetki belgeleri yenilenmeyecektir.

 

TMGDK’lerin bu çerçevede gerekli iş ve işlemleri anılan tarihe kadar yerine getirmeleri önem arz etmektedir.

 

İlgililere duyurulur.