SRC-5 Eğitim Dönemleri hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi 02.10.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönerge kapsamında, eğitim vermek üzere yetkilendirilen eğitim kuruluşları eğitim dönemlerine ilişkin bildirimleri (dönem güncelleme, ders ekleme-çıkarma, kursiyer ekleme-çıkarma vb.) Bakanlığımız U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden, eğitim başlama tarihinden en az 7 (yedi) gün önce planlamaktadır. Bu sürenin son günü akşamı saat 20.00 itibariyle dönem işlemleri kapanmakta ve herhangi bir işlem yapılamamaktadır.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca yapılan yeni düzenlemeye göre;

1. Eğitim dönemlerini açma, güncelleme, ders ekleme-çıkarma vb. işlemler eğitim başlama tarihinden 3 (üç) gün öncesi akşam 20.00’a kadar,

2. Kursiyer ekleme-çıkarma işlemleri ise eğitim başlama tarihinden 1 (bir) gün öncesi akşam 20.00’a kadar,

yapılabilecektir.

 

DUYURULUR.