Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği 27 Ağustos 2022 tarih ve 31936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. - - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği 27 Ağustos 2022 tarih ve 31936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesinde  indirim yapılmıştır

 

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi, prosedürlerin kolaylaştırılması, birden fazla taşıma modunun ülkemizde intermodal ve kombine taşımacılığı geliştirecek şekilde birlikte kullanımının yaygınlaştırılması, yaşanan sorunlar ile Bakanlığımıza gelen talep ve öneriler göz önüne alınarak hazırlanan revize “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği” 27 Ağustos 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu yönetmelik ile;

 

·       TİO yetki belgesi alımı için gerekli prosedürler ve mesleki yeterlik şartları yeniden düzenlenmiş,

·       TİO yetki belgesi için gereken sermaye şartları iyileştirilmiş

·       15 Temmuz 2023 tarihine kadar Taşıma İşleri Organizatörlüğü Belgesi ücretlerinde %85’e varan indirimler yapılmıştır.

 

Yapılan indirimden ilk kez TİO yetki belgesi alacaklar ile Bakanlığımızca yetkilendirilmiş taşımacılar faydalanabilecektir. Halihazırda TİO yetki belgesi sahiplerinin de belge geçerlilik süreleri 10 yıl uzatılarak 5 yılda bir alınan belge yenileme ücretinden muaf olmaları sağlanmıştır.

 

Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesini indirimli almak isteyen taşımacıların Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.