Logo

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ile Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik’in (RID) 2021 çevirileri düzeltilerek yayımlanmıştır.

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ile Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik’in (RID) 2021 çevirileri gelen görüşler ve tespit edilen hatalar nedeniyle değiştirilmiş ve Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmakta olup eğitim ve 17 Eylül 2022 sınavı da dahil olmak üzere bütün iş ve işlemlerin yeni yayınlanan ADR ve RID çevirilerine göre yapılması gerekmektedir.