"Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Rapor ve Eki Onay İşlemi" hakkında duyuru.. - - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

"Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Rapor ve Eki Onay İşlemi" hakkında duyuru..

18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları (TMGDK) bünyesindeki Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD) tarafından hazırlanacak Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu ve eki yine aynı maddenin üçüncü fıkrası gereği TMGDK yetkilisi ve işletme yetkilisi tarafından onaylanması gerekmektedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu (Ek-3) ve ekinin “TMGDK yetkilisi” adına bünyesinde istihdam edilen koordinatör veya şube sorumlusu TMGD’nin onaylayabilmesi için TMGDK’nin söz konusu TMGD’lerin yetkilendirilebilmesi konusunda Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak müracaatı gereklidir.  

Diğer taraftan, yetkilendirilecek koordinatör TMGD, TMGDK’nin merkez adresinin bulunduğu Bölge Müdürlüğü yetki sınırları içerisinde kalan işletmelerin, şube sorumlusu TMGD ise ilgili şube adresinin bulunduğu Bölge Müdürlüğü yetki sınırları içerisinde kalan işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu (Ek-3) ve ekini onaylayabilecektir.

TMGD hizmeti alanlar ve verenler açısından mağduriyet yaşanmaması için Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu ve ekinin bu hususlar çerçevesinde onaylanması önem arz etmektedir.

İlgililere duyurulur.