Logo

Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Sarnıç Vagonlarının Muayene Ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge

Tehlikeli  Maddelerin  Demiryoluyla  Taşınması  Hakkında  Yönetmelik  kapsamında Bakanlığımız tarafından hazırlanan "Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Sarnıç Vagonların Muayene ve Belgelendirilmeleri Hakkında Yönerge" Makam Oluru  ile  yürürlüğe  konulmuştur.