Logo

Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliği Taslağı

Görüş ve önerilerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görüş bildirme tablosuna işlenerek 16.10.2020 tarihine kadar yazılı olarak Bakanlığımız Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne ve elektronik ortamda (erkan.colkusu@uab.gov.tr mail adresine) gönderilmesi gerekmektedir.