Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının Saha Uygulama Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Erasmus+ Projesinin (DGSA-FAC) çevrimiçi toplantısı 08/09/2021 tarihinde gerçekleştirildi. - - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının Saha Uygulama Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Erasmus+ Projesinin (DGSA-FAC) çevrimiçi toplantısı 08/09/2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüzün de paydaşı olduğu Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının Saha Uygulama Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Erasmus+ Projesinin (DGSA-FAC) çevrimiçi toplantısı 08/09/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Proje, 01/12/2019 tarihinde başlamış olup 30/11/2021 tarihinde bitecektir. Proje ile TMGD’lerin profil bilgileri toplanmış, eğitim ihtiyaç analizi yapılmış, analiz sonuçları ışığında belirlenen konularda uzaktan eğitim materyalleri hazırlanmış, materyaller proje ortaklarının dillerine çevrilmiştir. Proje ile hazırlanan eğitim materyalleri ile çevrimiçi pilot eğitimlere başlanmış olup ayrıca TMGD’lerin görevleriyle ilgili kılavuz da hazırlanmaktadır.