Türkiye-Macaristan Kara Ulaştırma Karma Komisyon Toplantısı 13-14 Şubat 2018 tarihlerinde Budapeşte'de gerçekleştirilmiştir.

Türkiye-Macaristan Kara Ulaştırma Karma Komisyon Toplantısı 13-14 Şubat 2018 tarihlerinde Budapeşte’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Türk Heyetine Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Şaban ATLAS başkanlık yapmıştır.
Görüşmeler sonunda, taşımacılarımız tarafından 2018 yılında kullanılacak geçiş belgesi kotası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
-          Euro 3 ve üzeri araçlar için 36.000 adet ücretsiz transit geçiş belgesi
-          Euro 3 ve üzeri araçlar 3.000 adet ücretsiz ikili geçiş belgesi
-          1.000 adet ücretsiz üçüncü ülke geçiş belgesi
Toplantıda ayrıca, Macar tarafının 2500 adet ücretsiz ikili geçiş belgesi (Euro3 ve üstü taşıtlar için) ile 23.750 adet ücretsiz transit geçiş belgesini (Euro3 ve üstü taşıtlar için) 15 Mart 2018 tarihinden önce Türk tarafına iletmesi hususunda mutabık kalınmıştır.