Türkiye-Sırbistan Kara Ulaştırma Karma Komisyon Toplantısı 20-21 Şubat 2018 tarihlerinde Belgrad'da gerçekleştirilmiştir.

Türkiye-Sırbistan Kara Ulaştırma Karma Komisyon Toplantısı 20-21 Şubat 2018 tarihlerinde Belgrad’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Türk Heyetine Bakanlığımız Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Sayın Saim İLÇİOĞLU başkanlık etmiştir. Toplantı sonunda imzalanan Protokol ile, ücretsiz ikili/transit geçiş belgesi kotası 28.000’den 41.500’e çıkartılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.