Logo

Tip Onay, Muayene Ücretleri


MUAYENE KURULUŞU
YETKİ KAPSAMI
ÜCRETLER

TÜRK

STANDARDLARI

ENSTİTÜSÜ

-Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)

Bölüm 6,

-Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma (RID)

Bölüm 6,

-Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod)

Bölüm 6,

-Havayoluyla Tehlikeli Malların Güvenli Taşınması için Teknik Talimatlar (ICAO-TI)

Bölüm 6,

-Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeleri (IATA – DGR

Bölüm 6

Kapsamında kalan paket, ambalaj, tank ve benzeri kaplar

(CSC Konvansiyonu kapsamına giren konteynerler hariç) ile

ADR Bölüm 9’da yer alan araçların tip onay,

test, muayene ve belgelendirme işlemleri.

ADR/Taşıt

Uygunluk Belgesi –

Araç ve Tank

İnceleme ÜcretleriTip Onay, Test ve

Muayene ÜcretleriTÜRK LOYDU

UYGUNLUK

DEĞERLENDİRME

HİZMETLERİ

ANONİM

ŞİRKETİ

-Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)

Bölüm 6,

-Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma (RID)

Bölüm 6,

-Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod)

Bölüm 6,

-Havayoluyla Tehlikeli Malların Güvenli Taşınması için Teknik Talimatlar (ICAO-TI)

Bölüm 6,

-Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeleri (IATA – DGR)

Bölüm 6

Kapsamında kalan konteynerler ile taşınabilir basınçlı kaplar ve

CSC Konvansiyonuna giren dökme yük konteynerlerin tip onay,

test, muayene ve belgelendirme işlemleri.

Tip Onay, Test ve

Muayene Ücretleri