Logo

Demiryolu Emniyet Şube Müdürlüğü

Görevler:


1)Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri, gar veya istasyon işletmecileri ve demiryolunda yük ve yolcu acentesi olmak isteyen kurum-kuruluşlara yetki belgesi vermek, verilen yetki belgelerinin yenilenmesi veya iptal edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.


2)  Yetki belgesi verilen kurum/kuruluşların yetkilendirme kriterleri çerçevesinde uygunluk değerlendirme ve kontrol faaliyetlerini yapmak,


3)  Demiryolu altyapı ve tren işletmecilerinin demiryolu ulaşımındaki emniyet performanslarının arttırılabilmesi için söz konusu işletmecilerin emniyet yönetim sisteminin oluşturulmasına ilişkin düzenleme yapmak,


4)  Demiryolu altyapı işletmecilerinin emniyet yetkilendirmelerini, demiryolu tren işletmecilerinin emniyet sertifikalarını vermek,5)  Demiryolu emniyetine ilişkin faaliyetleri içeren bir önceki takvim yılına ait demiryolu tren işletmecileri ve demiryolu altyapı işletmecilerinin yıllık emniyet raporlarını temel alan yıllık raporu düzenlemek,6)  İlgili kurumlarca hazırlanan ve Genel Müdürlüğümüze gönderilen kaza ve/veya olayların raporlarını inceleyerek, demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecilerine gerekli görüş ve önerilerde bulunmak, bu hususu ilgili kurumlarla koordineli olarak değerlendirmek,7)  Emniyet sertifikası ve emniyet yetkilendirmesi sahibi demiryolu tren işletmecileri ve demiryolu altyapı işletmecilerini ilgili mevzuat çerçevesinde emniyet prosedürleri yönünden denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, denetim sonucunda hazırlanan raporu ilgili kuruma göndermek,8)  Demiryolu sektöründe başta tren makinistleri olmak üzere demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecilerinde emniyet kritik görev yapacak personelin mesleki yeterlik şartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak belirlemek,


9)  Demiryolu sektöründe emniyet kritik görevlerde çalışacak personelin alması zorunlu mesleki eğitimleri verecek kuruluşların, ders programları/müfredatlarının belirlenmesi konusunda ilgili kurum/kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,


10)  Demiryolu sektöründe başta tren makinistleri olmak üzere emniyet kritik görev yapacak personele eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak, bu eğitimleri ve sınavları yapacak eğitim ve sınav merkezlerini yetkilendirmek, denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, denetim sonucunda hazırlanan raporu ilgili kuruma göndermek.11)  Bakanlık adına tren makinistlerine Tren Makinist Ehliyeti vermek, ehliyeti verilen makinistlerin periyodik alınan sağlık raporlarını, psikoteknik değerlendirme raporlarını, MYK belgesini ve diğer gereklilikleri kontrol ederek U-NET sistemine kayıt etmek,12) Demiryolu altyapı ve demiryolu tren işletmecilerinde çalışan tren makinistleri ile emniyet kritik görev yapan personelin sahada denetimlerini yapmak. Denetim sonucunda hazırlanan raporu ilgili kuruma göndermek,13)Demiryolunda taşınan yük, yolcu ve araç sayılarının istatistiklerini tutmak ilgili yerlere bildirmek.