Demiryolu Araçları Şube Müdürlüğü - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

Demiryolu Araçları Şube Müdürlüğü

Görevler:


1)   Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde bulunan demiryolu altyapı ve tren işletmecileri arasında serbest, adil, sürdürülebilir ve tekelleşmenin önüne geçecek şekilde rekabeti düzenlemek ve denetlemek,2)   Demiryolu altyapısı kullanımı, tahsisi, erişimi ve ücretlendirmeye ilişkin olarak düzenlemeler yapmak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak ve denetlemek,3)   Demiryolu ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere; demiryolu altyapı kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek,4)   Demiryolu altyapısı kullanımı, tahsisi, erişimi ve ücretlendirmeye ilişkin olarak demiryolu altyapı işletmecisi ile demiryolu tren işletmecileri arasında oluşan ihtilafların çözümüne yönelik karar almak,5)   Demiryolu altyapı işletmecisinin belirleyeceği altyapıya erişim ücretinin demiryolu taşımacılığı piyasasına yönelik etki analizlerini yapmak, sonuçlarına göre gerekli önlemleri almak,6)   Demiryolu altyapı işletmecisinin yaptığıkapasite tahsisini, erişim sözleşmelerini ve trafik performansını izlemek, gerekli görüş ve önerilerde bulunmak,7)   Demiryolu altyapı işletmecisinin kapasite yönetim performansını yıllık olarak değerlendirmek,8)   Demiryolu ulaştırması alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek,9)   Demiryolu yolcu taşımacılığında kamu hizmeti yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları belirlemek, kamu hizmeti sözleşmesini hazırlamak, hizmetin alımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve sözleşmeye uygunluğunu denetlemek,

10)             Gerektiğinde uluslararası demiryolu ulaştırmasına ilişkin yurtiçi ve yurtdışı iş ve işlemleri yapmak.