Logo

Demiryolu Araçları Şube Müdürlüğü

Görevler:

1) Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği kapsamında ulusal demiryolu altyapı ağında işletilecek demiryolu araçlarının tescil başvurularını incelemek değerlendirmek, uygun görüldüğü takdirde belgeyi düzenlemek ve sicil kaydını oluşturmak,

2)  Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliği kapsamında tip onay belgesi başvurularında, başvuran kuruluşların hazırladığı dosyaları incelemek, değerlendirmek, uygun görüldüğü takdirde tip onay belgesini düzenlemek,

3)  Ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılacak her çeşit çeken ve çekilen demiryolu aracının bakım, onarım ve dönemsel teknik muayenelerini yapacak kuruluşları belirlemek, yetkilendirmek ve denetlemek,

4)  Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin (ihtar, uyarı, ceza, durdurma) uygulanması ve kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak,

5)  Demiryolu araçlarının ulusal kuralları karşılayıp karşılamadığını değerlendirerek   belgelendiren  kuruluşları belirlemek yetkilendirmek ve denetlemek,

6)  Demiryolu araçlarının Karşılıklı İşletilebilirlik teknik şartnamesindeki(TSI) gerekleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirip belgelendirme faaliyetlerini yapmak isteyen  kuruluşların uygunluğunu değerlendirmek ve Ticaret Bakanlığına bildirmek,

7)  Demiryolu araçlarının Tektip Kurallar çerçevesinde (UTP) gerekleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirip belgelendirme faaliyetlerini yapmak isteyen  kuruluşların uygunluğunu değerlendirmek ve OTIF’e bildirmek.