Logo

Yapısal Alt Sistem Şube Müdürlüğü

Görevler:

  1)    Demiryolu altyapısının (alt yapı, enerji ve hat üstü kontrol-kumanda ve sinyalizasyon sistemleri) yapımına ilişkin usul ve esasları belirlemek, standartlara uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve yetkilendirmek.

2)    Demiryolu altyapısının (alt yapı, enerji ve hat üstü kontrol-kumanda ve sinyalizasyon sistemleri) ulusal kuralları karşılayıp karşılamadığını değerlendirerek   belgelendiren  kuruluşları belirlemek yetkilendirmek ve denetlemek,

3)    Alt yapı, enerji ve hat üstü kontrol-kumanda ve sinyalizasyon sistemleri için uygun standartların belirlenerek performansın arttırılmasını sağlamak.

4)    Sinyalizasyon sistemi için oluşturulan RAMS dokümanlarının teknolojik gelişmeler ışığında değerlendirilerek performansın arttırılması için uygun stratejilerin gerçekleştirilmesi.

5)    Kent içi demiryolu projeleri kapsamında yerliliği destekleyen stratejileri belirlemek, bu kapsamda oluşturulacak plan ile faaliyetler yürütmek.

6)    Kent içi demiryolu ile ilgili olarak yürütülen faaliyetlerde teknolojik gelişmelerin takip edilerek ilgili değişikliklerin sisteme katma değer olarak ilave edilmesini sağlamak.

7)    Demiryolu hemzemin geçitlerinde alınacak tedbirler ve uygulama usul ve esaslarını belirlemek bu kapsamda paydaşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.