Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Rapor Eki hakkında duyuru. - - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Rapor Eki hakkında duyuru.

18/6/2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin “Tehlikeli madde faaliyet tespit raporu” başlıklı 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kullanılacak Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Rapor (Ek-3) eki aşağıdaki linkten paylaşılmaktadır.

Tehlikeli madde taşımacılığı zinciri içerisinde yer alan tarafların herhangi bir idari işleme maruz kalmamaları için Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren e-Devlet sistemi üzerinden bildirecekleri veya Bölge Müdürlüklerimize ibraz edilecekleri Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporunun ve ekinin söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlemeleri önem arz etmektedir.

Bu itibarla, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) ile ilgili başvurularda (yeni belge alma, yenileme ve faaliyet konusu değişikliği)  Yönetmelikte belirtilen belgeler ile birlikte Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Rapor ekinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.