Logo

"Yolcuların Emniyet Kemeri Takma Zorunluluğu Hakkında Bilgilendirme Yükümlülüğü" Duyurusu..

Bilindiği üzere Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 41 inci maddesine 18 inci fıkrası; “Yolcu taşımacılığı faaliyeti yürütmek üzere yetki belgesi alanlar, seyahate başlamadan önce taşıt içerisinde emniyet kemeri kullanım zorunluluğuna ilişkin sesli veya görüntülü olarak yolcuları bilgilendirmek zorundadır. Bakanlık söz konusu bilgilendirmenin içeriğine ilişkin ayrıca düzenleme yapabilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.” hükme amirdir.

Anılan hüküm gereğince, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten firmaların seyahatlerine başlamadan önce emniyet kemeri takma zorunluluğuna ilişkin ekte bulunan metin çerçevesinde görüntülü ve/veya sesli olarak yolcuları bilgilendirmeleri hususu 15.06.2022 tarihli ve 424999 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.