Logo

TMGD SINAVI SONUÇ DUYURUSU

17 Eylül 2022 tarihinde yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı (TMGD ADR, TMGD RID+IMDG Kod) Sonuçları yayınlanmış olup, www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle öğrenilebilmektedir. Eğitim kuruluşları aracılığıyla sınava başvuranların sonuçları ayrıca kamu.turkiye.gov.tr  üzerinden eğitim kuruluşlarına bildirilmiştir.

    Sertifika düzenlenmesi:

 TMGD-ADR Sınavını kazanan adaylara sertifikası düzenlenebilmesi için, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Eğitim Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sertifika ücretini (1.609 TL) Halk Bankasına TC. Numarası ile yatırdıktan sonra www.turkiye.gov.tr  üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

 Başvuru yapanların bilgi ve belgeleri incelendikten sonra, uygun olanların Sertifikaları Bakanlığımız otomasyon sistemine yüklenecek olup, kişiler sertifikalarını E-devlet sistemi üzerinden alacaklardır.

 Yenileme sınavına girenler ise, başkaca bir işlem yapmadan, sadece anılan Yönetmelikte belirtilen sertifika yenileme ücretini (256 TL) TC. Kimlik Numarası ile Halk Bankasına yatırmalarını müteakip, sertifikalarını www.turkiye.gov.tr üzerinden alabileceklerdir.

TMDG RID+IMDG Kod sınavına girip başarılı olanlardan, ilk kez sertifika alacaklar Yönetmelikte belirtilen sertifika ücretini (1.609 TL), yenileme sınavında başarılı olanlar ise sertifika yenileme ücretini (256 TL) Halk Bankasına yatırdıktan sonra sertifikalarını www.turkiye.gov.tr sistemi üzerinden alabilecektir.

        Sınav itirazları:

Sınav itirazları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde sınav sonuçlarının yayınlanmasını müteakip 10 iş günü içinde (İdarenin evrak birimi giriş tarihi baz alınacaktır.) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne (Adres: Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya/Ankara) yazılı olarak yapılacak olup, itiraz süresi 10.10.2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Mail, CİMER vb. yollarla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin sonra ermesinden sonra değerlendirilerek, sınav sonuçlarını etkileyecek hata tespit edilmesi halinde katılımcıların sınav sonuçlarına yansıtılarak tekrar kişilere yukarıda belirtilen bildirim yolları ile iletilecektir. Ayrıca, itiraz sonuçları genel değerlendirme usulü ile Genel Müdürlüğümüzün www.uhdgm.gov.tr adresinde “Sınav İtiraz Sonuç Duyurusu” olarak yayınlanacaktır. İtirazlara, ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.  

Sınav Soru Kitapçıkları:

 17 Eylül 2022 tarihinde yapılan TMGD ADR, TMGD RID+IMDG Kod sınavı A ve B Kitapçıkları ile cevap anahtarları, “www.uhdgm.gov.tr” internet adresinde “Hizmetler” bölümü “Eğitim” linki “Sınavlar” başlığı altında yayımlanmıştır.

 DUYURULUR.