Logo

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Yönetmeliği Taslağı

DUYURU

 

Bakanlığımızca Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğin eğitimle ilgili bölümleri ile Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi birleştirilerek “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Yönetmeliği Taslağı” hazırlanmış olup, Genel Müdürlüğümüz web sayfasında (//) Mevzuat/ Taslaklar bölümünde yayımlanarak kamuoyunun görüşlerine sunulmuştur.

İlgili kamu kurum/kuruluşlar ile sektör temsilcilerinin söz konusu Taslak metne ilişkin görüşlerinin 15 Mart 2021 tarihine kadar sunmaları aksi taktirde görüşlerinin olumlu sayılacağı hususu kamuoyuna duyurulur.